lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Ambelt Kiest Koers

In het belang van de leerlingen draagt de Ambelt het (voortgezet) speciaal onderwijs over aan haar samenwerkingspartners. Lees meer...

 

Bestuursverslag 2016

Ons bestuursverslag 2016 is uit. Bekijk de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Onze locaties

De Ambelt heeft meerdere locaties. Ga direct naar het overzicht.
 

Aanmelden

Via deze pagina kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen. Uw aanvraag komt terecht bij het aanmeldpunt.
 

De GMR en de RDR

De GMR en de RDR adviseert en denkt mee over het beleid van de Ambelt. U kunt nu de verslagen van de GMR meelezen. Klik dan hier.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgids van het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Op dit moment hebben wij de volgende vacatures.
 

Basispoort

Inloggen op basispoort voor leerlingen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Speciaal onderwijs blijft bestaan

Ambelt Kiest Koers werd in september 2015 bekendgemaakt en heeft tot doel het onderwijs van de Ambelt over te dragen aan de lokale kernpartners per 1 augustus 2017. "Met Ambelt Kiest Koers hebben we een antwoord gevonden op de verevening door passend onderwijs. We hebben ons op alle locaties sterk gemaakt voor de leerlingen," zegt Jolida Voetelink van het college van bestuur.
Op alle locaties van de Ambelt is de samenwerking met de kernpartner in een locatieplan beschreven. Ook de medezeggenschapsraden zijn hierbij betrokken. In het locatieplan staat beschreven hoe de we samen met de partners het onderwijs vormgeven en hoe de expertise en kwaliteit van het onderwijs behouden kan blijven. Met het uiteindelijke doel iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief te blijven bieden.

 

Update en animatie

Ambelt Kiest Koers is volop in ontwikkeling. Een greep uit de stand van zaken: Het SO Deventer is overgedragen aan Panta rhei; Het SO in Steenwijk wordt een integrale zorgschool met Stichting Op Kop en stichting Accrete; In Zwolle blijft de Ambelt bestaan. Nu de locatieplannen bijna overal klaar zijn en bij de GMR liggen, is het tijd om de tussentijdse balans op te maken. Hoe staat de koers ervoor op de locaties? De laatste ontwikkelingen hebben we voor u samengevat in een update Ambelt Kiest Koers:

     

update april 2017                                                      update januari 2017


Ambelt Kiest Koers verloopt op elke locatie anders, maar overal wordt druk onderzocht hoe een verregaande samenwerking met lokale kernpartner plaats kan vinden. Wilt u meer uitleg? Bekijk dan hier onze animatie.


 

De insteek is op alle locaties het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. En zo min mogelijk te veranderen wat de kwaliteit en continuïteit in gevaar zou kunnen brengen. De kennis en ervaring van de Ambelt blijft beschikbaar voor leerlingen. Het komend jaar brengen we met regelmaat digitale nieuwsbrieven uit. Ook leest u informatie over de voortgang in de locatienieuwsbrieven. Er worden ouderavonden georganiseerd en op onze website vindt u meer informatie. We doen ons best iedereen zo goed mogelijk te informeren. Heeft u toch nog vragen dan kunt u bij de locatiedirecteur terecht. Kijk hiervoor op de locatiepagina.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en meldt u in het rechterpaneel aan voor de nieuwsbrief.

De reacties
De Ambelt Kiest Koers is een vooruitstrevende strategie in onderwijswereld en dit heeft zelfs geleid tot vragen in de Tweede Kamer. De reacties op de bekendmaking van Ambelt Kiest Koers lopen uiteen. Hieronder zijn enkele reacties gebundeld:
Vragen van de Tweede Kamer en antwoorden
Informatiebijeenkomst gemeenteraad Zwolle 
Radio interview RTVoost met Maarten Faas, voorzitter College van Bestuur over de nieuwe koers (op ongeveer 8.00 min).
Ouder van Ambeltleerling geeft duidelijke samenvatting van nieuwe koers van de Ambelt.

Informatie voor ouders
Heeft u als ouder vragen over de koers? Neem dan contact op met de locatiedirecteur van de locatie waar uw kind naar school gaat. Alle vragen worden serieus genomen en zijn met de antwoorden gebundeld onder de noemer Q&A
 

 

 

Blijven verbeteren. de Ambelt