De Ambelt biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen van vier tot ongeveer twintig jaar binnen het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Iedere leerling heeft zijn eigen capaciteiten, eigen problematiek en daarmee zijn eigen onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Waar nodig is specialistische ondersteuning aanwezig. Tijdens de schoolloopbaan wordt regelmatig bekeken of de leerling uit kan stromen naar het regulier onderwijs. 
 

 

Aanmelden van een leerling op de Ambelt

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor ons onderwijs? Ga dan naar de aanmeldpagina.

 

 

Talenten laten groeien. de Ambelt