Locaties

De Ambelt heeft scholen in Zwolle en Hardenberg. Op iedere locatie wordt er een andere invulling gegeven aan het onderwijs en de ondersteuning. Meer informatie hierover vindt u op de locatiepagina van de school waar uw zoon of dochter naar school gaat.

Hardenberg, VSO
Voortgezet speciaal onderwijs
Zwolle, VSO
Arbeidsmarktgericht (AMG)
Zwolle, VSO
Havo - Link-klas - Ivio
Zwolle, SO
Speciaal Onderwijs
Zwolle, VSO
Travo
Zwolle, VSO
Vmbo BB & KB - TL