lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Basispoort

Log hier in op Basispoort.

 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Samenwerkingsverbanden

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Het kabinet wil dat er zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere school gaan. De overheid heeft Nederland opgedeeld in regio’s. Alle scholen binnen één regio vormen samen een samenwerkingsverband (SWV). In dit SWV zijn afspraken gemaakt zodat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Er zijn zo’n 150 samenwerkingsverbanden binnen het primair (basis) onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO). De Ambelt neemt deel aan de samenwerkingsverbanden binnen het PO en VO en zorgt er zo voor dat binnen de overleggen aandacht blijft bestaan voor de speciale leerlingen.

Ieder samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. In de samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs kunnen naast ouders en personeel ook leerlingen in de OPR zitten. Zo kan iedereen vanuit zijn eigen ervaring meepraten over de beste ondersteuning. Ieder samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan. Hierin staat de basisondersteuning beschreven. Daar moeten alle scholen in die regio aan voldoen. Denk hierbij aan de manier waarop ondersteuning wordt toegewezen of de toelatingscriteria voor speciaal onderwijs.

 

Extra ondersteuning

Scholen hebben nu een zorgplicht. Dat betekent dat wanneer ouders hun kind op een school aanmelden, deze school de taak heeft het kind een zo goed mogelijke plek te bieden. Als de school dit zelf niet kan leveren, heeft de school de taak binnen het samenwerkingsverband de leerling een zo goed mogelijke plek op een andere school te bieden. Ouders worden hier nauw bij betrokken. Door de nieuwe wet vervallen de ingewikkelde indicatieprocedures. Ook de rugzakjes verdwijnen. De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkingsverbanden georganiseerd en betaald. Meer informatie over het samenwerkingsverband van de locatie waar uw zoon/dochter naar school gaat vindt u op de pagina van de locaties.

 

Meepraten

Ieder samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. In de samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs kunnen naast ouders en personeel ook leerlingen in de OPR zitten. Zo kan iedereen vanuit zijn eigen ervaring meepraten over de beste ondersteuning. Ieder samenwerkingsverband heeft ook een ondersteuningsplan. Hierin staat de basisondersteuning beschreven. Daar moeten alle scholen in die regio aan voldoen. Denk hierbij aan de manier waarop ondersteuning wordt toegewezen of de toelatingscriteria voor speciaal onderwijs. Meer informatie over het passend onderwijs vindt u hier.

 

Samenwerken. de Ambelt