lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Bestuursverslag

Ieder jaar maken wij de balans op en vertalen dit naar het bestuursverslag. Wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we bereikt en wat kan beter? We laten u graag zien wat wij doen om de talenten van onze leerlingen te laten groeien! Op deze pagina vindt u de digitale bestuursverslagen.

 

Bestuursverslag 2017

Het jaar 2017 stond in het teken van de afronding van AKK, waarbij de laatste vijf maanden van het jaar in het teken stonden van het stabiliseren en tot rust laten komen van de organisatie. Ondertussen bleef het onderwijs van goede kwaliteit. Het volledige jaar heeft veel van alle betrokkenen gevraagd en vanuit die vraag komt duidelijk naar voren dat de Ambelt, in nauwe samenwerking met OOZ, wil onderzoeken hoe het in zijn  nieuwe omvang in kan, of moet, spelen op de bewegende buitenwereld. Hiermee is de urgentie duidelijk om in het jaar 2018 te werken aan een nieuw aanbod, waarin goede zaken zullen worden versterkt. De Ambelt zal naar verwachting de komende jaren verder krimpen in omvang, omdat minder leerlingen gebruik zullen maken van het speciaal onderwijs en ambulante ondersteuning. Lees meer over onze ambitie in het bestuursverslag:

Jaarverslagen eerdere jaren

Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014