lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Bestuursverslag

Ieder jaar maken wij de balans op en vertalen dit naar het bestuursverslag. Wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we bereikt en wat kan beter? We laten u graag zien wat wij doen om de talenten van onze leerlingen te laten groeien! Op deze pagina vindt u de digitale bestuursverslagen.

 

Bestuursverslag 2018

Het college van bestuur van de Ambelt kijkt terug op een goed jaar: "Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Orthopedagogisch centrum de Ambelt, waarin we met een positief gevoel terugkijken op het jaar. Een jaar van ontwikkeling en ontdekking. Ontdekken of de organisatie na de grote reorganisatie van 2017 en het aangaan van de personele unie met Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) voldoende geëquipeerd is om het primaire proces goed te faciliteren. Op de manier die bij de Ambelt hoort; kwalitatief uitstekend onderwijs en ondersteuning bieden voor leerlingen die, om welke reden dan ook, niet bediend kunnen worden in het reguliere onderwijs. Voor die leerlingen moeten en willen we er zijn. Bewust van onze mogelijkheden en onmogelijkheden, samen met ouders en leerlingen werken naar een passend toekomst perspectief. Kijkend naar de opbrengsten van 2018 kunnen we niet anders concluderen dan dat dit in ruime mate is gelukt, zonder onze ogen te sluiten voor de ontwikkelmogelijkheden die gevraagd worden."Bestuursverslagen eerdere jaren

 Jaarverslag 2017

 Jaarverslag 2016

 Jaarverslag 2015

 Jaarverslag 2014