lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2016 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van de Ambelt denkt mee en adviseert over het beleid van de school. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur advies en/of instemming van de medezeggenschapsraad. Denk daarbij aan een organisatiewijziging, het vaststellen van een ander schoolsysteem of wijzigingen van beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen. De MR zorgt ervoor dat de stem van alle betrokkenen wordt gehoord bij bestuurlijke zaken en beslissingen. De belangen van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers staan daarbij voorop.

De MR bestaat uit twaalf personen: acht leden vanuit de Zwolse scholen (vier ouders / vier medewerkers), twee leden vanuit locatie VSO Hardenberg (een ouder / een medewerker) en twee leden vanuit locatie SO ’t Ravelijn Steenwijk (een ouder / een medewerker). De leden worden eens per vier jaar gekozen en voorgezeten door een voorzitter en vicevoorzitter. Iedere eerste (werkbare) dinsdagavond van de maand wordt er vergaderd, met uitzondering van de zomervakantie.

 

Jaarverslag

In schooljaar 2016-2017 had de Ambelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en drie regiodeelraden (RDR). De GMR heeft over het schooljaar 2016 - 2017 een jaarverslag uitgebracht.

 

Samenwerken. de Ambelt