lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Basispoort

Log hier in op Basispoort.

 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van de Ambelt denkt mee en adviseert over het beleid van de school. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur advies en/of instemming van de medezeggenschapsraad. Denk daarbij aan een organisatiewijziging, het vaststellen van een ander schoolsysteem of wijzigingen van beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen. De MR zorgt ervoor dat de stem van alle betrokkenen wordt gehoord bij bestuurlijke zaken en beslissingen. De belangen van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers staan daarbij voorop.

De MR bestaat uit ouder en medewerkers uit Zwolle en Hardenberg. De leden worden eens per vier jaar gekozen en voorgezeten door een voorzitter en vicevoorzitter. Iedere tweede (werkbare) dinsdagavond van de maand wordt er vergaderd, met uitzondering van de zomervakantie. Wilt u meepraten? Stuur dan een mail aan de MR.

 

Jaarverslag

In schooljaar 2016-2017 had de Ambelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en drie regiodeelraden (RDR). De GMR heeft over het schooljaar 2016 - 2017 een jaarverslag uitgebracht.

 

Samenwerken. de Ambelt