lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Basispoort

Log hier in op Basispoort.

 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Samenwerken

Samenwerken is belangrijker dan ooit. Samen met onze partners in het onderwijs en de zorg staan wij voor de uitdagende opdracht om passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. Met het bundelen van de krachten rondom de leerlingen en uit te gaan van zijn en haar mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte, bevorderen we de ontwikkeling van de leerlingen. Zo krijgt iedere leerling een passende plek en bieden wij hen de beste basis om hun talent te laten groeien.

 

Ouders zijn onze partners in opvoeding en onderwijs

Ouders kennen hun kind het beste. Samen kunnen we het best passende plan voor een leerling samenstellen. Ouders zijn onze partners in onderwijs en ondersteuning. Door te blijven luisteren en in overleg te blijven, krijgen we nog meer inzicht in de behoefte van iedere leerling. Lees meer

 

Samenwerkingsverbanden (SWV’s)

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Het kabinet wil dat er zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere school gaan. De overheid heeft Nederland opgedeeld in regio’s. Alle scholen binnen één regio vormen samen een samenwerkingsverband (SWV). In dit SWV zijn afspraken gemaakt zodat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. De Ambelt neemt deel aan de samenwerkingsverbanden binnen het PO en VO. 

 

Regulier onderwijs

Samenwerking is voor de Ambelt een belangrijke kernwaarde. Niet alleen met de ouders en verzorgers en de leerlingen. We werken ook samen met scholen in het regulier onderwijs. Op die manier bieden wij onze leerlingen een zo’n goed mogelijk toekomstperspectief. De Ambelt werkt met verschillende scholen in de wijde regio samen, onder meer wat betreft examenregelingen en de uitvoering en afstemming van onderwijsprogramma’s. Op iedere locatie wordt er op een andere wijze invulling gegeven aan de samenwerking met het regulier onderwijs. U vindt hier meer informatie over op de locatiepagina's. 

 

Zorgpartners

De Ambelt werkt samen met verschillende zorgpartners om de zorg nog beter op de leerling te kunnen afstemmen. De invulling hiervan verschilt per locatie. Lees meer

 

​Samenwerken. de Ambelt