lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Praktische informatie van 't Ravelijn

 

Lestijden voor alle groepen

maandag 8.30 -14.30 uur
dinsdag 8.30 -14.30 uur
woensdag 8.30 -12.30 uur
donderdag 8.30 -14.30 uur
vrijdag 8.30 -14.30 uur

 

Vakantierooster

Download hier het vakantierooster voor het schooljaar 2017 - 2018

 

Schoolregels

Om de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers te waarborgen en een fijn schoolklimaat te scheppen, werken wij met een aantal schoolregels. Wij vinden een veilige, overzichtelijke school erg belangrijk. We proberen leerlingen vanaf het begin hiervan bewust te maken door te werken met tien schoolleefregels. Deze regels gelden altijd en overal in en om de school. Iedere maand leggen we op één van de regels een accent, de zogenoemde Regel van de Maand. Op onze school geldt ook het schoolreglement van de Ambelt. Bij het volgen van onderwijs op de Ambelt verklaren leerlingen en ouders/verzorgers zich akkoord met deze regels. De officiële schoolregels worden verkort weergegeven en behandeld in de lesgroepen afgestemd op de leeftijdsgroep.

De schoolregels en het schoolreglement zijn terug te vinden in de locatiegids.