lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Contact

VSO Hardenberg
Piet Heinstraat3
7772 ZJ Hardenberg

T. 0523 216 282


Locatiedirecteur
Ylet Slot

Algemeen directeur de Ambelt
Aernoud Hoogendijk

 

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, of er is een andere reden voor het niet verschijnen op school, dan dient u (als ouder/ verzorger) de school hiervan voor 8.00 uur op de hoogte te stellen. Wanneer wij voor 8.00 uur geen bericht hebben ontvangen over de afwezigheid van de leerling dan geldt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim. Als uw kind voor 8.00 uur ziek is gemeld geldt dit als geoorloofd verzuim. Wij verzoeken u om afspraken bij de tandarts of huisarts zoveel mogelijk buiten schooltijd om te plannen. Een verzoek voor verlof kan worden aangevraagd met een speciaal formulier dat u kunt opvragen bij de leerkracht.

Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht als er vragen of onduidelijkheden zijn. Het telefonisch contact is ’s morgens tussen 7.45 uur en 8.00 uur. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om op dit tijdstip te bellen, probeer dan zoveel mogelijk na schooltijd te bellen tussen 14.30 uur en 16.00 uur. In sommige gevallen is het wenselijk om via de mail contact te onderhouden met een docent.

 

Klachten

De Ambelt streeft naar een optimale kwaliteit als het gaat om (onderwijs) ondersteuning voor onze leerlingen. We beseffen dat zich situaties kunnen voordoen dat u, ondanks ons streven naar optimale kwaliteit, niet tevreden bent over de Ambelt. Met een klacht kunt u zich in eerste instantie wenden tot de locatiedirecteur. Zij probeert samen met u de klacht helder te krijgen en samen op te lossen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u terecht bij de klachtenvertrouwenspersoon of de klachtencommissie. U leest hier meer over in de schoolgids en op onze website.