lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ondersteuning op het VSO Hardenberg

Wat het speciaal onderwijs zo speciaal maakt, is dat we diverse extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. In onze benadering staat de leerling met zijn specifieke vraagstelling centraal. De hulp die wij bieden is handelingsgericht en afgestemd op de beperking of problematiek, maar we proberen vooral een extra stimulans te geven aan de capaciteiten van de leerling. Om dit zo gericht mogelijk te doen wordt gebruik gemaakt van ZIEN!, een systeem dat handelingsgerichte handvaten geeft voor de aanpak in de klas.

Het onderwijs en de ondersteuning afstemmen op de bijzondere behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling betekent dat wij zicht moeten hebben op de belemmerende en bevorderende factoren. Die worden vastgesteld naar aanleiding van observaties in de praktijk en het functioneren van de leerling in de klas. Kennis van onderzoeken en behandelingen uit het verleden kunnen ook aanknopingspunten bieden.

 

Leefstijl, TOPs, Tumult

Om structureel en preventief te werken aan de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen werken wij in het voortgezet speciaal onderwijs met de methode Leefstijl. Deze methode wordt gebruikt in de onderbouw en bestaat uit trainingen voor leerkrachten en activiteiten en lesmaterialen voor de leerlingen. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt de leerling en de groep sterker. In de bovenbouw van het VSO werken wij met de methode TOPs! Hiermee worden de leerlingen zich bewust van hun eigen denken en doen. Met de methode Tumult bieden we het aanleren van studievaardigheden aan: Vaardigheden zoals plannen, doelen stellen en zelfstandig leren zorgen voor succes op school en later in een baan.

 

Commissie van Begeleiding (CieVB)

Een Commissie van Begeleiding (CievB) volgt intern de voortgang van de leerlingen en is daar verantwoordelijk voor. Zitting in deze commissie hebben de locatiedirecteur (voorzitter), de intern begeleider, de gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. Vind hier algemene informatie over de Commissie van Begeleiding.