lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Onderwijs op het VSO Hardenberg

Op het VSO Hardenberg gaan zo’n 70 leerlingen naar school. Wij benaderen onze leerlingen vanuit zijn/haar mogelijkheden, hierbij staat het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van specifieke leerproblemen. Onze school is een overzichtelijke school met klassen van maximaal vijftien leerlingen. We leveren zo veel mogelijk maatwerk. Daardoor hebben we regelmatig klassen waarin verschillende niveaugroepen werken. Leerlingen kunnen bij ons terecht voor de lesrichtingen vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg. U vindt hier meer uitleg over lesuren, lestijden, huiswerk, materiaallijst, stage en het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

 

Het team

Het team van de Ambelt zet zich met hart en ziel in voor de leerlingen. Iedere leerling heeft zijn eigen talenten. Daar geven wij graag alle ruimte aan en samen met ouders, verzorgers en de leerling gaan wij op zoek naar een uitdagend toekomstperspectief. Ons onderwijsteam bestaat uit een aantal groepsleerkrachten en vakleerkrachten. Iedere klas heeft een eigen mentor. De Commissie van Begeleiding bestaat uit de intern begeleider, de gedragswetenschapper, de maatschappelijk werker en de locatiedirecteur.

 

Samenwerking

Een goede samenwerking met het regulier onderwijs en andere partners is van groot belang. Samen kunnen we werken aan een passend plan voor uw zoon/dochter. Wij werken samen met het Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel. Dit samenwerkingsverband wordt vormgegeven door de schoolbesturen van het Vechtdal College, De Nieuwe Veste, Greijdanus, De Zeven Linden, De Maat en PrO Hardenberg. Met het Vechtdal College Hardenberg hebben we een specifieke samenwerkingsovereenkomst en afspraken. Uiteraard werken we nauw samen met de gemeente Hardenberg, de leerplichtambtenaren, zorginstellingen en alle ander instellingen en personen die betrokken zijn bij de begeleiding van onze leerlingen.

Met het Vechtdal College Hardenberg hebben we een nauwe samenwerking. Gezamenlijk hebben we goede arrangementen ontwikkeld. Onze school wil die school zijn waar SAMENWERKING met hoofdletters wordt geschreven. VSO Hardenberg is de school waar we onderwijs passend maken. Wij kunnen en willen daar samen met de leerlingen, ouders en verzorgers, andere scholen en instellingen voor zorgen. In Hardenberg hebben we elkaar nodig! In Hardenberg zoeken we elkaar en vinden we perspectief.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel van het VSO Hardenberg staat beschreven welke voorzieningen op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.