lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Het samenwerkingsverband waar het VSO Hardenberg aan deelneemt

Het VSO Hardenberg is aangesloten bij het SWV VO N.O. Overijssel. Binnen het samenwerkingsverband bieden de scholen alle leerlingen van het SWV een zo optimaal en passend mogelijk aanbod. Het SWV is gezamenlijk verantwoordelijk voor een dekkend onderwijsaanbod in de regio. Het Samenwerkingsverband VO N.O. Overijssel heeft de wettelijke en maatschappelijke taak/plicht om er voor te zorgen dat elke leerling binnen het SWV een passende onderwijsplek heeft of krijgt. Dit vraagt van alle betrokkenen een onderlinge samenwerking dat gebaseerd is op: solidariteit, vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. Tevens zorgen de scholen ervoor dat er doelmatig wordt omgegaan met de inzet van middelen, ingespeeld wordt op veranderingen en vernieuwingen en dat zij transparant  zijn voor en open zijn naar alle betrokkenen wat betreft financiën, onderwijsaanbod en expertise. Meer informatie hierover vindt u op de website van het samenwerkingsverband.

Algemene informatie over passend onderwijs.
Meer informatie over samenwerkingsverbanden.

 

Samenwerken. de Ambelt