lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Onderwijs

 

Arbeidsmarktgericht (AMG)

De Ambelt sluit zoveel mogelijk aan bij de programma’s van het regulier onderwijs. Dit is terug te vinden in de keuze van methodes. Het onderwijs is ingericht volgens de kerndoelen. Door middel van verschillende leerlijnen wordt hier steeds aan gewerkt binnen het onderwijsprogramma. Leerlingen in Arbeidsmarktgericht hebben vaak als uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. Dit uitstroomprofiel is bedoeld voor leerlingen die toegeleid kunnen worden naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zijn een vmbo-diploma te behalen. Het onderwijs in uitstroomprofiel arbeidsmarkt is enerzijds gericht op een brede persoonlijke vorming en participatie in de samenleving en anderzijds op duurzame toeleiding naar een passende plaats op de arbeidsmarkt. Dit kan arbeid zijn in een regulier bedrijf of (beschermde) arbeid in een sociale werkvoorziening (SWV). Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van de individuele leerling. Via interne/externe arbeidstraining en stage wordt de leerling voorbereid op een (werk)plek binnen de samenleving. Niet alle leerlingen hebben uitstroomprofiel Arbeid. Ook het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs behoort voor sommige leerlingen tot de mogelijkheid. Deze leerlingen leiden we toe naar het mbo.

Arbeidsmarktgericht Onderwijs (AMG) heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden op zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. De afdeling arbeidsmarktgericht/mbo bestaat uit zes leerjaren. De eerste drie leerjaren noemen we de onderbouw en de laatste drie jaren vormen de bovenbouw. Binnen arbeidsmarktgericht/mbo werken we aan de domeinen Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap. We kennen drie leerlijnen: De didactische leerlijn, de leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling en de leerlijn voorbereiden op arbeid. Arbeidsmarktgericht is niet diploma gericht. Zoals binnen iedere onderwijskundige eenheid kennen we de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.

U kunt hier meer lezen over de onderwijsinhoud.

 

 

Talenten laten groeien. de Ambelt