lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Onderwijs op de Ambelt Hengeveld College

Op de Ambelt Hengeveld College kunnen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) de volgende leerwegen volgen:

 

Havo onderbouw en bovenbouw

Het doel van de havo is om een goede voorbereiding te geven voor het mbo of het hbo. Inhoudelijk bestaat de havo bovenbouw uit een breed studiepakket dat profiel genoemd wordt. Het lesgeven is, in aansluiting op de onderbouw, steeds gericht op het stimuleren van actief en zelfstandig leren.

Programma van Toetsing en Afsluiting havo
Voor havo 4 en 5 van het Hengeveld College is een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vastgesteld. In de documenten vindt u alle belangrijke gegevens over de gang van zaken in het schooljaar 2017-2018.
PTA havo 4 - algemeen
vakken havo 4

PTA havo 5 - algemeen
Vakken havo 5

 

Link-klas

Er zijn op het Hengeveld College ook zogenoemde Link-klassen. Een Link-klas is een klas binnen het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) waar we onderwijs bieden aan leerlingen tussen 12 en 20 jaar in een periode dat ze behandeling ontvangen of nadat er problemen met de schoolgang zijn ontstaan. Het doel is dat de leerling weer plezier krijgt in school, zelfvertrouwen krijgt en plezier beleeft aan het contact met medeleerlingen en leerkrachten. Binnen één kalenderjaar stromen de leerlingen door naar een passende plek. Download nu onze folder over de Link-klas.

 

Bovenbouw vmbo BB en KB

Het vmbo bovenbouw basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) is gevestigd op twee locaties in Zwolle. Op het Hengeveld College kunnen leerlingen de richtingen Consumptieve technieken en Zorg & Welzijn volgen. Op de Oosterenk zijn de afdelingen Handel & Verkoop, Bouwtechniek, Metaaltechniek en Groen. De onderbouw van het vmbo is op de Oosterenk gevestigd.

 

 

Talenten laten groeien. de Ambelt