lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Praktische informatie over het Hengeveld College

 

Lestijden

Leerlingen krijgen aan het begin van hun schooljaar een lesrooster. Dit rooster verschilt per klas en per leerlijn.

 

Vakantierooster 2017-2018

Download hier het vakantierooster voor het VSO voor 2017 - 2018

 

Vakantierooster 2018-2019

Download hier het vakantierooster voor het VSO voor 2018-2019

 

Huisregels

Een veilige school is voor onze leerlingen extra belangrijk. Net zoals duidelijke afspraken. Daarom zijn regels heel erg belangrijk. In het werken met leerlingen op de Ambelt krijgen we soms te maken met agressie. Om agressie zoveel mogelijk tegen te gaan werken we binnen onze school met het agressieprotocol. Op basis van de schoolleefregels proberen wij voor iedere leerling en leerkracht een veilige omgeving te creëren. Alle schoolregels zijn terug te vinden in de afdelingsgidsen.