Bij ons heeft iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief

 

Talenten laten groeien. de Ambelt

lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Speciaal Onderwijs op de Ambelt Herfterlaan

Het speciaal onderwijs in Zwolle is gevestigd op locatie Herfterlaan. Wij geven les aan leerlingen van 4 tot 13 jaar die gebaat zijn bij extra ondersteuning. De Ambelt is bestemd voor leerlingen bij wie het ontwikkelingsproces is verstoord of waar het verstoord dreigt te worden. De oorzaak, maar ook de aard daarvan is voor iedere leerling anders. Regelmatig is er sprake van een zeer complexe problematiek en is het één het gevolg van het ander. Deze problematiek brengt met zich mee dat leerlingen vaak belemmerd worden in hun leerproces. Dat kan betekenen dat het onderwijs anders georganiseerd moet worden en dat de doelen uit het regulier onderwijs aangepast moeten worden.

Binnen de Ambelt werken medewerkers die gespecialiseerd zijn in het omgaan met dergelijke problematiek. Het onderwijs en de school is zoveel mogelijk ingericht op basis van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Wij benaderen onze doelgroep vanuit de ‘mogelijkheden van de leerling’, waarin het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal staan. Rust, structuur, ruimte zijn uitgangspunten voor een stabiele leeromgeving. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van specifieke leerproblemen.

 

Nieuws van de Ambelt

Ga naar al het nieuws van de Ambelt

Bergen verzetten in Tirol
Nieuws
Ambelt past afdelingen aan in Zwolle
Nieuws

 

Kalender

Hieronder vindt u activiteiten op het de Ambelt Bagijnesingel. De kalender staat nog onder constructie, dus niet alle activiteiten zijn opgenomen. Het vakantierooster is te vinden onder praktische informatie.