lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Contact

Travo
Bagijnesingel 6
8021 AE Zwolle

T. 038 850 39 00


Teamleider
Siti Postma

Algemeen directeur de Ambelt
Aernoud Hoogendijk

 

Vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden kunt altijd contact opnemen met de groepsleerkracht.

 

Ziekmelding

Bij ziek- of afmeldingen kan er direct telefonisch of per e-mail contact opgenomen worden met de mentorleerkracht (038 850 3833 / 038 850 3568/) óf kan het algemene telefoonnummer van het Deltion gebruikt worden (038 850 3900) om bij de conciërge of administratie de afwezigheid te melden.

 

Klachten

Wij streven naar optimale kwaliteit bij onderwijs en ondersteuning van onze leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de Ambelt. Wij willen dat graag van u weten zodat we in een gesprek kunnen proberen de onvrede bij u weg te nemen. Wij verzoeken u dan ook de ontstane situatie eerst te bespreken met de klachtencontactpersoon of locatiedirecteur. Kunnen wij u geen bevredigende oplossing bieden, dan kunt een klacht indienen bij de externe klachtencommissie van de Ambelt. Klik hier voor de klachtenprocedure van de Ambelt.