lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Over de Travo

De Travo is een ‘speciale’ onderwijssetting waarin leerlingen met ASS, ADHD of andere psychiatrische problematiek TL4, havo bovenbouw en vwo 5/6 kunnen volgen. Veel leerlingen zijn er succesvol binnen deze vorm van onderwijs. De expertise van de mentorleerkracht op het gebied van coaching van leerlingen met deze problematiek en de relatief veilige en overzichtelijke school van het Deltion, biedt veel leerlingen de mogelijkheid hun talenten te laten groeien. Leerlingen van de Ambelt maken deel uit van een gewone school, kunnen regulier meedraaien waar zij willen en krijgen waar nodig ondersteuning van de mentor. Dit wordt door veel leerlingen als zeer prettig ervaren.

In het voortgezet speciaal onderwijs staat het verwerven van kennis, leren leren, leren functioneren in sociale situaties, leren taken uitvoeren en het ontwikkelen van een realistisch toekomstpersepctief centraal. In de praktijk betekent dit dat de leerling aan het eind van de havo of het vwo gestimuleerd wordt om steeds meer de regie over zijn/haar eigen functioneren te nemen. We vinden het belangrijk dat de leerling zicht krijgt op zijn/haar mogelijkheden na de havo, maar ook leert wat zijn beperkingen zijn en hoe hiermee om kan worden gegaan. De mentorleerkracht geeft hierbij begeleiding.

 

Organisatie van de Travo

De Travo is een samenwerking tussen de Ambelt Locatie Hengeveld College en het Deltion Sprintlyceum. De mentorleerkrachten zijn in dienst van de Ambelt, leerlingen van de Travo staan ingeschreven bij de Ambelt. Een deel van het onderwijs wordt verzorgd door het Deltion Sprintlyceum. De lessen worden gegeven door vakdocenten van het Deltion Sprintlyceum en vinden plaats in de lokalen van het Deltion Sprintlyceum. Lichamelijke opvoeding, CKV, LOB en coaching wordt door de Ambelt verzorgd. Binnen het Deltion Sprintlyceum zijn eigen ruimtes voor de Travo. De mentorgesprekken vinden daar plaats. Ook kunnen leerlingen er terecht om huiswerk te maken.

 

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA)) wordt verzorgd door het Deltion Sprintlyceum. 

Algemeen PTA havo 4 HC 2017-2018
Algemeen PTA havo 5 2017-2018
PTA Vak HC schakel 2017-2018
PTA VAK HC Top 2017-2018