lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Contact met de Ambelt Oosterenk

Dokter Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle

T. 038 454 22 23

 

Locatiedirecteur vmbo bovenbouw
Diet van Dam

Teamleider vmbo onderbouw
Jose Traore

Algemeen directeur
Aernoud Hoogendijk

 

Vragen?

Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht als er vragen of onduidelijkheden zijn.

 

Ziekmelding

Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school komt, dient u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch te melden. Indien uw kind niet wordt afgemeld, noteren wij dit als ongeoorloofde afwezigheid. Dat geldt ook voor te laat komen zonder geldige reden. We hanteren een protocol schoolverzuim, dat in samenspraak met de leerplichtambtenaar is opgesteld.

 

Klachten

Wij streven naar optimale kwaliteit bij onderwijs en ondersteuning van onze leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de Ambelt. Wij willen dat graag van u weten zodat we in een gesprek kunnen proberen de onvrede bij u weg te nemen. Wij verzoeken u dan ook de ontstane situatie eerst te bespreken met de klachtencontactpersoon of locatiedirecteur. Kunnen wij u geen bevredigende oplossing bieden, dan kunt een klacht indienen bij de externe klachtencommissie van de Ambelt. Klik hier voor de klachtenprocedure van de Ambelt.