lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarDe schoolgidsen voor 2015-2016 zijn uit!

In de schoolgidsen vindt u algemene informatie over het onderwijs dat we bieden aan onze leerlingen. We hebben twee schoolgidsen, eentje voor het speciaal onderwijs (SO) en eentje voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). U kunt de schoolgidsen via deze link downloaden. Op iedere locatie vindt u tevens een inkijkexemplaar bij de balie van de school.

Omdat de Ambelt over meerdere locaties beschikt, verdeeld over meerdere regio’s, verschilt het aanbod van elkaar. Daarom heeft iedere locatie een eigen locatiegids. In sommige gevallen zijn meerdere locaties samengevoegd tot één afdelingsgids. In deze gidsen vindt u meer specifieke informatie over de locatie, zoals het onderwijsaanbod, contactpersonen en vakantierooster.

We streven er naar dat alle locatie- en afdelingsgidsen voor de zomervakantie op onze website staan. Helaas is nog niet voor alle locaties de inhoud van de gids voor het nieuwe schooljaar geheel duidelijk. Daarom kan het zijn dat u deze pas aan het begin van de nieuwe schooljaar ontvangt.

Heeft u na het lezen van de schoolgids en/of locatiegids nog vragen? Neem dan gerust contact op met de locatiedirecteur of teamleider van de locatie waar uw zoon/dochter naar school gaat.

   

 

Kennis delen. de Ambelt