lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarOnderzoek sociale veiligheid

Positive Behavior Support (PBS) krijgt steeds meer vorm op de Ambelt. Nadat we vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst tekenden met Hogeschool Windesheim, wordt ook dit schooljaar PBS verder uitgebouwd. Steeds meer Ambelt-locaties werken met de methode en er worden medewerkers door het Expertisecentrum PBS van Windesheim opgeleid tot PBScoach. PBS gaat over gedrag én over leren waarbij er vooral aandacht is voor goed gedrag in plaats van slecht gedrag.

Aan PBS wordt vanaf dit schooljaar ook onderzoek gekoppeld naar de invloed van PBS op het gedrag en het leren van de leerlingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Windesheim (lectoraat Onderwijsbehoeften in Inclusieve Leeromgevingen) en de Ambelt met subsidie van Stichting Kinderpostzegels.

Sociale veiligheid
Het thema van het onderzoek is sociale veiligheid: de veiligheid in de interactie tussen mensen binnen een school. Het is een belangrijk thema in het onderwijs. Ook op de Ambelt hebben we te maken met ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie of discriminatie. De Ambelt maakt zich hier zorgen om en onderschrijft de noodzaak om de sociale veiligheid en het veilige schoolklimaat te verbeteren. Preventie speelt hier een rol en PBS beoogt hieraan bij te dragen. De centrale vraag in het onderzoek is dan ook: Is de sociale veiligheid hoger en wordt een sociaal veiliger schoolklimaat ervaren op SO-scholen van de Ambelt waar PBS geïmplementeerd is dan op SO-scholen van de Ambelt waar PBS niet geïmplementeerd is?

Meetmomenten
Er worden op de SO locaties meetmomenten gepland waarbij wordt gekeken naar de incidentenregistratie. Medewerkers, leerlingen en ouders worden bevraagd en geninterviewd voor verdiepende informatie. Het onderzoek vindt plaats over meerdere schooljaren. Met de jaarlijkse terugkoppeling krijgen de locaties meer inzicht in de sociale veiligheid en kunnen zij hier hun werkwijze op aanpassen. Ze kunnen bijvoorbeeld lessen over sociale veiligheid opzetten of professioneel begeleid worden in het verbeteren van de sociale veiligheid.