lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarProvincie doet verdiepingssessie op de Ambelt

Statenleden en ambtenaren van de provincie Overijssel en vertegenwoordigers van de regionale werkbedrijven werden begin december welkom geheten op de Ambelt voor een verdiepingssessie over jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. De sessie werd gehouden ter voorbereiding van nieuw beleid dat onder de naam Human Capital ontwikkeld wordt door de provincie. Centraal in de verdiepingssessies staat de vraag hoe de provincie maximaal van toegevoegde waarde kan zijn om de arbeidsmarkt optimaal te laten functioneren zonder dat zij daarbij anderen ‘voor de voeten loopt’. De bijeenkomst vond plaats op verzoek van provinciale staten en werd mede georganiseerd door Talenstad Praktijkonderwijs en Entree Deltion.

Erik Wijtsma, regiodirecteur van de Ambelt, benadrukte dat samenwerking heel erg belangrijk is voor de relatief grote groep PRO-VSO leerlingen in deze regio. “Als wij alles bij elkaar kunnen krijgen in een trechter en een duidelijk beeld hebben, kunnen we veel mensen een mooie kans bieden op de arbeidsmarkt.” Hij benadrukte dat de Ambelt het passend onderwijs al waar maakt door niet alles krampachtig vast te houden maar juist de verbinding te zoeken.

De verdiepingssessie bestond uit een aantal presentaties over de aanpak van de regionale werkbedrijven en de knooppunten waar zij mee te maken hebben. Belangrijk onderdeel van het bezoek was ook de rondleiding op de drie scholen waarbij de statenleden aan de basis konden zien en meemaken wat er wordt gedaan voor de groep kwetsbare jongeren die maar met moeite aan het werk kunnen.

De rondleiding op de Ambelt vond plaats op locatie de Herfterlaan waar Arbeidsmarktgericht (AMG) is gevestigd. De statenleden namen een kijkje bij de afdeling metaal, hout, techniek en groen. Locatiedirecteur Jan Roelof de Boer en stagebegeleider Menno Brienesse vertelden daar over de uitdagingen waar het speciaal onderwijs voor staat. Ook de leerlingen van AMG hebben te maken met een afstand tot de arbeidsmarkt. “De leerlingen zijn vaak erg gemotiveerd om te werken en willen graag hun eigen plaats in de maatschappij vinden. Maar we hebben wel te maken met leerlingen met extra bagage. Dit vereist een extra uitleg aan werkgevers of extra ondersteuning en nazorg. Vanwege de grote veranderingen in het sociale domein is er ook heel veel veranderd voor de Ambelt. We moeten wel zorgen dat we deze leerlingen in beeld houden en dat wij kunnen doen waar wij goed in zijn; deze leerlingen zo goed mogelijk in de samenleving brengen.”