lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naar



GMR van de Ambelt zoekt ouders

 

GMR iets voor U?

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Ambelt heeft onlangs afscheid genomen van drie ouders uit de oudergeleding. Medezeggenschap is in deze tijd erg belangrijk, meldt u zich dus aan! Er zijn drie zetels vrij; één zetel is voor een ouder uit Zwolle en twee zetels zijn voor ouders uit ongeacht welke regio waar de Ambelt actief is.

De GMR adviseert en denkt mee over het beleid van de school. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur advies en/of instemming van de GMR. De GMR vergadert iedere eerste werkbare dinsdagavond van de maand, met uitzondering van vakanties. Wilt u meer weten over de GMR en haar rol, dan kunt u op de site meer lezen.

Wilt u graag meedenken en meepraten over de Ambelt? Of wilt u meer informatie over de medezeggenschap? Neem dan contact op met de voorzitter van de GMR, Dick van Peer. Wilt u zich al aanmelden voor de raad, mail dan uw motivatie en uw gegevens naar ditzelfde adres.

 

Samenwerken. de Ambelt