lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarOnderzoek sociale veiligheid Markerichtersveld

Onlangs zijn op locatie Markerichtersveld de resultaten van het onderzoek sociale veiligheid gepresenteerd. Dit onderzoek is eind vorig schooljaar afgenomen en krijgt in maart een vervolg.  Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de leerlingen (78,3%) en medewerkers (83%) zich nooit of bijna nooit onveilig voelt op school. Een meerderheid van de leerlingen (82,4%) voelt zich nooit of bijna nooit onveilig volgens de ouders. De meerderheid van de medewerkers (91,7%) gaat met plezier naar zijn werk. Iets minder dan de helft van de leerlingen (44,6%) vindt het vaak leuk op school, evenzoveel leerlingen vinden het soms leuk op school. Deze vraag is ook aan de ouders voorgelegd waarbij 88,2% zei dat kun kinderen het vaak leuk vindenop school.

Er zijn diverse aandachtspunten genoemd die belangrijk zijn in het onderzoek waar de locatie mee aan de slag gaat of al mee bezig is:

  • Ouders hechten een groot belang aan anti-pest-aanpak. Inmiddels is er een anti-pestcoördinator geschoold, ligt er een pestprotocol voor de locatie en heeft de locatie 2x per schooljaar een anti-pestweek (week van het respect).
  • Leerlingen binden het voorkomen van fysieke agressie erg belangrijk.
  • De meerderheid van de medewerkers vindt dat fysiek geweld en verbaal geweld als eerste moet worden aangepakt.
  • Het schoolplein is volgens leerlingen, medewerkers en ouders de meest onveilige plaats. Actief positief toezicht houden is van groot belang.

In de locatienieuwsbrief is hierover meer te lezen.