lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarSociaal plan de Ambelt

Door de Wet passend onderwijs heeft de Ambelt te maken met een terugloop in het aantal leerlingen dat op onze scholen wordt aangemeld. Hierdoor hebben wij ook te maken gekregen met een reorganisatie op alle locaties van de Ambelt.

In 2014 is passend onderwijs ingevoerd. In 2015 heeft de Ambelt moeten constateren dat de effecten van de invoering van passend onderwijs een forse afname van ons leerlingenaantal teweeg heeft gebracht. Een ontwikkeling die zich de komende jaren zal voortzetten. De consequenties hiervan zijn groot. Immers, minder leerlingen betekent minder inkomsten en dat heeft gevolgen voor het personele beleid.

Met het oog op de toekomst heeft de Ambelt een strategische koers uitgezet waarin verregaande samenwerking met partners uit regulier en speciaal onderwijs centraal staat. Voor die tijd heeft de Ambelt echter te maken met een reorganisatie. Daartoe is in maart met de vakbonden en de Ambelt een sociaal plan getekend. Dit sociaal plan bevat diverse maatregelen die erop gericht zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen en momenteel voert HR dit beleid uit. Dit wordt zeer zorgvuldig gedaan, de kwaliteit van het onderwijs en ondersteuning aan onze leerlingen blijft onze belangrijkste leidraad! Lees hier meer over de strategische koers van de Ambelt.

 

Samenwerken. de Ambelt