lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarDe Ambelt in Kampen is definitief overgedragen aan St. PC SO & VSO Kampen e.o.

Al eerder werd bekend gemaakt dat het speciaal onderwijs in Kampen wordt overgedragen aan de Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Kampen en omstreken (St. PC SO & VSO Kampen e.o.). Per 1 augustus 2016 wordt dit een feit en draagt de Ambelt in Kampen zichzelf over. Voorzitter van het College van Bestuur van de Ambelt Maarten Faas, en de bestuurder van St. PC SO & VSO Kampen e.o., Henk van der Wal, hebben hun handtekening onder de overdracht gezet in aanwezigheid van wethouder E. Spaan van Kampen.

Het onderwijsaanbod en de voorzieningen van de Ambelt in Kampen gaan over naar St. PC SO & VSO Kampen e.o. Dit betekent dat de Ambelt samen met de Trimaran en de Schakel onder één vlag verder gaat met de naam Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen. Van alle drie de scholen zijn de beste werkwijze in onderwijs en ondersteuning geselecteerd en samengevoegd. “Er is een mooie mix ontstaan,” zegt Henk van der Wal. “Dit betekent wel dat groepen anders worden ingericht en er meer gepersonaliseerd onderwijs wordt ingezet” De leerlingen krijgen nog steeds les van (veelal) dezelfde leraren in hetzelfde gebouw en Ina Rook blijft gewoon de directeur.”

Onderwijs en ondersteuning blijf bestaan
De Ambelt verdwijnt uit Kampen, maar de expertise en voorzieningen voor de leerlingen blijven. Door de invoering van passend onderwijs heeft de Ambelt een strategische koers uitgezet waarbij een verregaande samenwerking met partners uit regulier en speciaal onderwijs wordt gezocht. “De Ambelt staat voor thuisnabij onderwijs. Wij zoeken daarin de samenwerking op met andere schoolbesturen. De Ambelt in Kampen is voorloper en wordt daarom veel eerder dan andere locaties van de Ambelt overgedragen,” aldus Maarten Faas voorzitter van het college van bestuur van de Ambelt. “Een ding is zeker: het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de Ambelt blijft bestaan en wordt alleen maar beter en meer uitgebreid.”

“Vanuit passend onderwijs kun je veel beter aansluiten op de behoefte en talentontwikkeling van het kind,” aldus Henk van der Wal. De Wet passend onderwijs biedt allerlei mogelijkheden. Zo is er meer expertise gecentreerd op één plek. De schotten tussen de verschillende schooltypes worden verwijderd en we kunnen nog meer kijken naar het individuele kind en hoe we het talent kunnen laten groeien." Wethouder Spaan noemde de overdracht uniek: “We zijn blij dat deze expertise voor Kampen behouden blijft.”

De leerling centraal
“De leerling is altijd het uitgangspunt geweest” benadrukken zowel Maarten Faas als Henk van der Wal. "Een kind moet onderwijs en zorg krijgen die het nodig heeft, om te zorgen dat hij verder komt en zo zelfstandig mogelijk in het leven komt te staan en zijn talenten zoveel mogelijk benut worden."

De ouders van de Ambelt-leerlingen zien de toekomst met vertrouwen tegemoet nu duidelijk is dat speciaal onderwijs voor hun kinderen behouden blijft in Kampen. "Ouders maken zich meer zorgen over verlenging van het speciaal-onderwijsarrangement van hun kind. Dat wordt steeds opnieuw bekeken. Speciaal onderwijs is tijdelijk, het wordt ingezet zolang het nodig is," zegt Henk van der Wal.

Over Ambelt Kiest Koers
Kampen is de eerste locatie waar de Ambelt zichzelf overdraagt aan haar lokale partner. De Ambelt heeft na de invoering van passend onderwijs te maken met veranderende omstandigheden. Passend onderwijs heeft tot gevolg dat er minder leerlingen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan. Om zorg te dragen voor continuïteit van krachtig speciaal onderwijs heeft de Ambelt gekozen voor een nieuwe koers waarin het speciaal onderwijs samen met lokale partners wordt voortgezet. Zo blijft de kennis en ervaring die de Ambelt heeft opgebouwd beschikbaar voor leerlingen die dit nodig hebben.

 


Talenten laten groeien. de Ambelt