lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarVSO in Meppel blijft bestaan

 

MEPPEL – Het voortgezet speciaal onderwijs in Meppel blijft bestaan, ook na 1 augustus 2017. Dat is de strekking van de intentieverklaring die de Ambelt en Stad & Esch maandag 18 juli samen ondertekenden. De invoering van passend onderwijs in Nederland heeft veel gevolgen voor scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Een van de veranderingen die de Ambelt in verband daarmee in gang heeft gezet, is de overdracht van het voortgezet speciaal onderwijs in de regio Meppel. In het belang van leerlingen, het behoud van expertise en passend onderwijs dicht bij huis, draagt de Ambelt per 1 augustus 2017 het voortgezet speciaal onderwijs in de regio Meppel over aan lokale partner Stad & Esch, waarmee al lang een samenwerking bestaat. De leerkrachten en het ondersteunend personeel van de Ambelt gaan zoveel mogelijk mee met de leerlingen. Bij de ondertekening van de intentieverklaring was ook wethouder De Vos van Meppel aanwezig.

Jolida Spekreijse van het College van Bestuur van de Ambelt en directeur-bestuurder Peter de Visser van Stad & Esch benadrukken beiden dat er voorlopig niets verandert in het onderwijs aan en de ondersteuning van de leerlingen. “We hebben alle vertrouwen in deze bijzondere samenwerking, waarin de Ambelt en Stad & Esch elkaar zullen versterken, zodat onze leerlingen een nog betere aansluiting in de maatschappij vinden,” zegt Jolida Spekreijse. Peter de Visser: “De overdracht in augustus 2017 betekent dat het voortgezet speciaal onderwijs in de regio behouden blijft."

Behoud voortgezet speciaal onderwijs in de regio
Het VSO van de Ambelt is in Meppel op twee locaties gehuisvest: op Onderwijspark Ezinge en aan de Prinses Marijkestraat. Voor de leerlingen verandert er voorlopig niets. “De leerlingen van de Ambelt hebben op het Onderwijspark Ezinge een beschutte plek en die houden ze ook na de overdracht aan Stad & Esch”, aldus Jolida Spekreijse en Peter de Visser. Aanmeldingen voor het komend schooljaar kunnen gewoon gedaan worden via de website van de Ambelt.

Over Ambelt Kiest Koers
Met de invoering van passend onderwijs is er voor de Ambelt veel veranderd. De regering vindt dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs moeten worden opgeleid. Om zorg te dragen voor continuïteit van krachtig speciaal onderwijs heeft de Ambelt daarom in het kader van 'Ambelt Kiest Koers' ervoor gekozen om het speciaal onderwijs samen met lokale partners voort te zetten. Met als doel dat elke leerling onderwijs krijgt waarbij het eigen talent het best tot ontwikkeling komt. Als het kan op een reguliere school, als het beter is op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.