lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarVervroegde overdracht SO Deventer

Per 1 januari 2017 wordt SO Deventer overgedragen aan Panta rhei. De al jarenlang bestaande samenwerking tussen Panta rhei en de Ambelt, de voorspoedige afspraken in het kader van Ambelt Kiest Koers en het pensioen van teamleider Janny Kuper hebben geleid tot de keuze om al per 1 januari over te dragen. Maar vooral is het vanwege de continuïteit van het SO in Deventer zeer wenselijk. Het plan ligt op dit moment ter instemming bij de medezeggenschapsraden (MR/ GMR / RDR) van de Ambelt en Panta rhei.

Zowel de Ambelt als Panta rhei zijn van mening dat deze stap vele kansen biedt voor ouders, leerlingen en medewerkers. Dit betekent namelijk dat onze leerlingen in Deventer in de Kroon onderwijs kunnen blijven volgen met de ondersteuning die zij nodig hebben. Want naast dat er leerlingen worden overgedragen, gaan medewerkers mee in omvang passend bij het over te dragen aantal leerlingen. Zo blijft de expertise van de Ambelt bestaan.