lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarOndertekening VSV-convenant Noordwest-Veluwe

Een sluitend vangnet creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. Dat is een van de nieuwe taken die de stuurgroep VSV Noordwest-Veluwe, waarin gemeenten en onderwijs samenwerken, zichzelf heeft gesteld. Doel: terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters met 20% in 2020. De Ambelt en vele andere partijen tekenden afgelopen week hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De vijfentwintig organisaties hun handtekening gezet op 25 borden, die prominent bij elke organisatie worden opgehangen.

Door de samenwerking tussen overheid, onderwijs en zorg is het aantal voortijdig schoolverlaten (VSV) in de regio Noordwest-Veluwe drastisch afgenomen. Toch wordt met de ondertekening van een convenant de samenwerking tussen de verschillende partijen geïntensiveerd. De minister wil namelijk dat het aantal voortijdige schoolverlaters in 2020 met nog eens 20.000 is gedaald, 20% van het huidige aantal.

Toekomstperspectief
‘Het is een nieuwe uitdaging’, zegt Programmamanager Noordwest-Veluwe Derko Slot van Landstede. ‘We hebben inmiddels veel jongeren weten te bereiken, maar nu komen ook de leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs erbij. Het betekent dat we meer samenhang moeten creëren in het regionaal beleid voor deze jongeren, op het gebied van onderwijs, jeugdwerkloosheid en de uitvoering van de participatiewet. Het is mooi om te zien dat alle 25 organisaties die hier vandaag vertegenwoordigd zijn de intentie hebben om ervoor te gaan.’

‘We gaan ervoor’
Dat het aantal VSV-ers de afgelopen jaren is afgenomen, is mede te danken aan het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC). ‘Het is onze taak dat we ervoor zorgen dat jongeren voelen dat ze ergens terecht kunnen als het moeilijk gaat’, zegt RMC-coördinator Maria Lauran. ‘Het afgelopen jaar hebben 208 van de 15.000 jongeren voortijdig de school verlaten. Dat is toch nog 208 te veel. Daar komt nu de nieuwe doelgroep bij, dus we moeten de aanpak intensiveren. Ik ga ervoor, deze doelgroep verdient het.’ Onderwijswethouder Pieter Teeninga van Harderwijk onderschrijft die stelling. ‘Onze jongeren verdienen het inderdaad. Zij moeten leren hun verantwoordelijkheid te nemen, en het is onze taak hen daarbij te helpen. Ook dit nieuwe doel gaan we halen. Als ik daar niet vanuit zou gaan, zou ik vandaag mijn handtekening niet zetten.’ Directeur Pim Hulsman van Landstede is voornemens er een tandje bovenop te gooien. ‘Het gaat om aantallen, het gaat om geld, maar ik vind dat je vooral ook de mensen achter die cijfers in beeld moet houden. Als we toch nog vijftig, zestig extra jongeren een goed toekomstperspectief kunnen bieden, dan maak je niet alleen hen, maar ook hun omgeving, hun ouders een stuk gelukkiger. Gepersonaliseerd onderwijs is daarbij belangrijk, waarbij we aansluiten op dat waar de jongere zelf aan toe is.’

De organisaties
Voorgezet onderwijs: Van Kinsbergen College, De Nuborgh, Christelijk College Nassau Veluwe, Morgencollege, RSG Slingerbos/Levant, Groevenbeek en Praktijkonderwijs Mijn School. Voortgezet Speciaal Onderwijs: De Ambelt, Emauscollege, De Rietschans, De Verschoorschool, De Wingerd, De Lelie. MBO: Landstede, Soma College, Deltion.Leerlingzaken en Stichting Leerlingenzorg. Gemeenten: Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.