lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarDe Ambelt naar Nuborgh College en 's-Heerenloo

De Ambelt Nunspeet en Elburg worden per 1-08-2017 overgedragen aan twee schoolbesturen. De leerlingen van de bovenbouw van de beroepsgerichte leerweg (BB en KB) van de Ambelt in Elburg worden overgedragen aan het Nuborgh College in Elburg. De leerlingen van de Ambelt Nunspeet aan de Elspeterweg worden samengevoegd met de Rietschans onder bestuur van stichting ’s Heerenloo/Emaus College. Ook de medewerkers gaan mee in deze overdracht. Het uitgangspunt is een passende plek voor elke leerling. Het is de bedoeling dat de locatie Ambelt Nunspeet aan de Elspeterweg op 1 augustus 2017 verhuist naar Ermelo en wordt samengevoegd met de Rietschans op de locatie aan de Horsterweg. De plannen liggen op dit moment bij de medezeggenschapsraad van de Ambelt.

Nuborgh College
De bovenbouw van de beroepsgerichte leerweg bestaat uit twee groepen leerlingen in het derde en vierde leerjaar die nu ook al les krijgen op het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg. De theorievakken die deze leerlingen volgen, worden verzorgd door eigen docenten van de Ambelt die daarbij ook mentor zijn van de groep. Bij de overdracht aan het Nuborgh College gaat het om zowel leerlingen als om een aantal personeelsleden.

Wat betekent dit voor leerlingen?
De leerlingen behouden hun Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en daarmee het recht op leerlingenvervoer, de TLV wordt indien nodig ook verlengd. Voor deze leerlingen verandert er dus niets.

’s-HeerenLoo / Emaus College
De leerlingen en medewerkers van de Ambelt op de Elspeterweg in Nunspeet worden overgedragen aan de Stichting ’s-HeerenLoo/Emaus College. Ook de Rietschans, een VSO van de Onderwijsgroep Amersfoort wordt overgedragen aan ’s-Heerenloo. Onze leerlingen zullen vanaf volgend schooljaar intrekken bij de locatie De Rietschans aan de Horsterweg te Ermelo. De Ambelt en de Rietschans gaan samen het onderwijs vormgeven.