lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarLeerlingen voelen zich steeds veiliger op de Ambelt

Leerlingen van het VSO van de Ambelt voelen zich veiliger op school, zijn goed te spreken over het toezicht op het schoolplein en vinden dat hun mening meetelt. Dat is de conclusie uit het onderzoek dat B&T organisatieadvies heeft uitgevoerd op de VSO-scholen van de Ambelt.

Duidelijke verbetering
Ruim zeventig procent van de VSO-leerlingen heeft de vragenlijst ingevuld. Het waren vragen over de sfeer tussen leerlingen, de omgang met elkaar, het optreden van docenten bij pestgedrag of ruzies en de manier waarop docenten de leerlingen benaderen. Ook werd er gevraagd of leerlingen zich gehoord voelen en of zij weten bij wie ze ongewenst gedrag kunnen melden. De meeste vragen zijn ook op dezelfde manier gesteld in de eerdere onderzoeken. De scores ten opzichte van 2014 zijn hetzelfde gebleven of verbeterd. Ten opzichte van de scores in 2011, toen dit onderzoek voor het eerst plaats vond, zijn de scores duidelijk verbeterd. Volgens de manager Innovatie & Kwaliteit Bert Reuvecamp is dat te danken aan de wijze waarop de Ambelt steeds meer grip krijgt op processen die  tot doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hierbij is sociale veiligheid de basis om tot goede leerresultaten te komen.

Van de resultaten op schoolniveau vallen de scores van een aantal locaties op. Zo lijken de leerlingen van VSO Hardenberg en VSO Meppel het meest tevreden over de sociale veiligheid op hun school. Op de Oosterenk in Zwolle, vmbo TL, zijn de leerlingen bovengemiddeld tevreden over de  mate waarin zij onderling met elkaar omgaan. In het algemeen blijkt dat de VSO-leerlingen van de Ambelt net zo tevreden zijn over de sociale veiligheid als landelijk gemiddeld in het VSO. De Ambelt heeft een aantal protocollen die de sociale veiligheid moeten waarborgen.

Melden vermoeden misstanden
De Ambelt heeft een protocol melden (vermoeden) misstanden, oftewel een klokkenluidersregeling, voor zowel medewerkers als ouders/verzorgers en leerlingen. Medewerkers kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon van de Arbo-dienst en de ouders bij de klachtenvertrouwenspersoon.