lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarNieuwsbrief Koers Zwolle

Ambelt Kiest Koers werd in september 2015 bekendgemaakt en heeft tot doel het onderwijs van de Ambelt over te dragen aan de lokale kernpartners per 1 augustus 2017. Op alle locaties van de Ambelt wordt gewerkt om tot een overdracht naar de lokale kernpartner te komen. In de locatieplannen staat beschreven hoe de we samen met de partners het onderwijs vormgeven en hoe de expertise en kwaliteit van het onderwijs behouden kan blijven. Met het uiteindelijke doel iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief te blijven bieden.

In Zwolle heeft de Ambelt het afgelopen jaar gewerkt aan de overdracht van het (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO in Zwolle aan Openbaar Onderwijs Zwolle en omgeving (OOZ). Inmiddels zijn er al diverse stappen gezet en hebben beide partijen gezamenlijk een locatieplan ontwikkeld. Dit plan ligt nu ter tafel bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In Zwolle sturen wij aan op een regionaal expertisecentrum. De stichting de Ambelt blijft bestaan en omvat alle locaties voor het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs. Het bestuur en toezicht van de stichting wordt overgedragen aan bestuur en toezicht van OOZ. De Ambelt blijft als stichting een aparte entiteit.

In de nieuwsbrief lees je alles over de plannen voor Zwolle.

Wilt u meer weten over de Koers? Klik dan hier voor informatie.