lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarAmbelt Deventer gaat over naar Etty Hillesum Lyceum


Deventer - Het Etty Hillesum Lyceum neemt per 1 augustus ongeveer 70 leerlingen van de Ambelt in Deventer (speciaal voortgezet onderwijs) over. De leerkrachten en andere onderwijsondersteunende medewerkers van de Ambelt komen in dienst van het Etty Hillesum Lyceum.

In september 2015 maakte het Ambelt bestuur bekend haar schoollocatie in Deventer over te willen dragen aan het Etty Hillesum Lyceum. Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt en hebben de medezeggenschapsraden van beide scholen ingestemd. Samenwerken en kennis delen geeft leerlingen betere kansen. Door passend onderwijs aan te blijven bieden op een school van het Etty Hillesum Lyceum (in een rustige vleugel van De Keurkamp) krijgen de leerlingen meer kans om hun diploma te halen.
Leerlingen met behoefte aan extra leerondersteuning kunnen dus gewoon in Deventer naar school blijven gaan. Zij komen per september als het nieuwe schooljaar start in een ‘Klas voor Individueel Plus Onderwijs’ of ‘Klas met Expertise’. De kinderen maken gebruik van bijvoorbeeld sportvelden, vak-en praktijklokalen van De Keurkamp.
De Ambelt medewerkers hebben specifieke kennis van leersituaties en komen dus in dienst van het Etty Hillesum Lyceum. Zij zijn waardevolle nieuwe collega’s voor docenten en expertisepunt medewerkers van de reguliere scholen, waar men ook te maken heeft met leerlingen die soms (tijdelijk) extra aandacht en begeleiding nodig hebben.
De Ambelt en Etty Hillesum Lyceum volgen de lijn die het ministerie van OCW landelijk beoogt met passend onderwijs; inbedden van zowel leerlingen met specifieke leerbehoeften als medewerkers met specifieke leerexpertise in het regulier onderwijs.

Wat betekent dit voor de leerlingen?
Voor de huidige leerlingen van de Ambelt verandert er voorlopig niets. Hun onderwijs met extra aandacht en begeleiding blijft en docenten gaan mee. Nieuwe leerlingen voor komend schooljaar kunnen zich aanmelden via de website van de Ambelt.
Op woensdag 12 april om 19.00 uur is er een speciale informatieavond in De Keurkamp. De directeuren van de Ambelt en het Etty Hillesum Lyceum ontvangen ouders en lichten verdergaande plannen en voortgang toe.