lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarNieuwsbrief Koers Deventer

DEVENTER - Het Etty Hillesum Lyceum en de Ambelt hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de overdracht van het VSO door de Ambelt aan het Etty Hillesum Lyceum. We zitten in dezelfde locatie en werken al veel samen. Kennen elkaar dus goed! Inmiddels hebben we samen een locatieplan opgesteld en ondertekend. Hierin staat precies beschreven wat we overdragen en hoe we de kwaliteit van het onderwijs behouden. Hoogste tijd om u uitgebreid te informeren.

Het Etty Hillesum Lyceum  is een regulier voortgezet onderwijsorganisatie. Daarom is het niet eenvoudig leerlingen ‘zo maar’ over te dragen. Daar komt veel bij kijken. We willen garanderen dat de leerlingen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Nu, en in de toekomst.

Een overname door regulier onderwijs biedt veel voordelen. Het is niet voor niks dat de overheid heeft ingezet met passend onderwijs. Door de arrangementen van speciaal onderwijs op een reguliere school aan te bieden, krijgen leerlingen een betere kans om hun diploma te halen. Tegelijk hebben we goed gekeken hoe we het onderwijs zo kunnen inrichten dat iedere leerling in die combinatie nog breed de ondersteuning en aandacht krijgt die hij/zij verdient. Het  uitgangspunt daarbij was; alles overgedragen: de leerlingen, de medewerkers (mét hun ervaring en kennis), de beschermde leeromgeving, de inventaris en de faciliteiten.

En dat is gelukt! Hiermee blijft thuisnabij onderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsvraag m.b.t. gedragsproblematiek en/of psychiatrische problemen in Deventer bestaan.

In de nieuwsbrief lees je alles over de plannen voor het VSO in Deventer.