lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarBezoek voor AMG Herfterlaan

De afdeling Arbeidsmarktgericht op de Herfterlaan werd onlangs bezocht door een groep zij-instromers in opleiding van Windesheim. Deze studenten volgen een opleiding met als doel aan het werk te gaan als vakdocent in een ROC.

Locatiedirecteur Jan Roelof de Boer legde hen uit hoe het onderwijs is georganiseerd, hoe het onderwijsaanbod is samengesteld en met name hoe de leerlijn arbeid wordt aangeboden aan de leerlingen. De groeps- en vakdocenten Melanie Drenth en Arie Schout gaven een informatieve uitleg over het praktijkvak mobiliteit metaal en de studenten kregen een rondleiding over het terrein.