lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarAmbelt past afdelingen aan in Zwolle

Als gevolg van Ambelt Kiest Koers en de daling in het aantal leerlingen, heeft de Ambelt Zwolle ook aanpassingen in het onderwijsaanbod gedaan. Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op de Zwolse locaties Herfterlaan, Oosterenk en Hengeveld College bestond eerder uit vijf afdelingen. Vanwege het teruglopende aantal leerlingen wordt dit teruggebracht naar vier afdelingen. Dit maakt dat ook het aantal leidinggevenden in het VSO via interne mobiliteit teruggaat naar vier.

De Ambelt draagt per augustus het (voortgezet) speciaal onderwijs in Zwolle over aan Openbaar Onderwijs Zwolle en omgeving (OOZ). Een van de redenen hiervoor is de terugloop in het leerlingaantal. In de zomer van 2015 telde Zwolle zo’n 875 leerlingen. Komend schooljaar verwachten we aan 628 leerlingen les te geven. Voor de meeste leerlingen verandert er niet veel. Samen met OOZ waarborgen wij de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs in Zwolle. Onze leerlingen krijgen het onderwijs en de ondersteuning die zij nodig hebben! Nu, maar ook in de toekomst.

De onderwijskundige eenheden
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er naast het speciaal onderwijs (SO) vier onderwijskundige eenheden binnen het VSO in Zwolle.
-VSO Arbeidsmarktgericht (AMG) en Schakel-klas (dit is het vervolg op de Link-klas)
-VSO vmbo basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht onderbouw (bb/kb) en theoretische leerweg (TL)
-VSO VMBO basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht bovenbouw (bb/kb)
-VSO havo, travo, ivio en Link-klassen - locatie Hengeveld College en Bagijnesingel

De vmbo onderbouw verhuist in de zomer van 2017 van de Herfterlaan naar locatie Oosterenk aan de dr. Hengeveldweg 9. Ouders van leerlingen die dit betreft zijn hier inmiddels over ingelicht. De nieuw te starten Schakel-klas is een toevoeging op de Link-klassen. De Schakel-klas is voor leerlingen voor wie het behalen van een volledig diploma en daarmee een uitstroomperspectief vervolgonderwijs nu niet haalbaar lijkt. Zij volgen een individueel opleidingstraject met uitstroomperspectief arbeid of dagbesteding. Deze schakelklas wordt gehuisvest op Herfterlaan en is gekoppeld aan de eenheid arbeidsmarktgericht.

Wilt u meer weten over de onderwijskundige eenheden? Lees dan onze speciale nieuwsbrief.