lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarDe Ambelt in Meppel wordt onderdeel van Stad & Esch

Stad & Esch neemt per 1 augustus ongeveer 75 leerlingen van de Ambelt (speciaal voortgezet onderwijs) over. De leerkrachten en  onderwijsondersteunende medewerkers van de Ambelt komen in dienst van Stad & Esch.
 
Stad & Esch en de Ambelt hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de overdracht van het VSO door de Ambelt aan Stad & Esch. De Ambelt is al gevestigd in het gebouw van Stad & Esch. Inmiddels hebben beide partijen een onderzoeksdocument opgesteld en akkoord bevonden. Hierin staat precies beschreven hoe de overdracht wordt vorm gegeven en de kwaliteit van het onderwijs behouden wordt. Ook de betrokken medezeggenschapsraden en de vakbonden hebben met de plannen ingestemd.
Door speciaal voortgezet onderwijs op een reguliere school aan te bieden wordt de samenwerking geïntensiveerd. Daarbij wordt het onderwijs zo ingericht dat iedere leerling de zorg en aandacht blijft krijgen die hij/zij verdient. Hiermee blijft thuisnabij onderwijs voor leerlingen met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problemen in Meppel bestaan. 

Wat verandert er?
In de klassen verandert er niets. De leerlingen krijgen les op hun eigen niveau, in kleine groepen en in een eigen beschutte omgeving. De leerlingen kunnen, net als nu, alle richtingen van het vmbo en de onderbouw van de HAVO volgen in een veilige en rustige sfeer, die voor leerlingen in het VSO zo ontzettend belangrijk is.