lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarDe Ambelt staakt op 12 december

De actiegroep 'PO in actie' heeft mede namens de onderwijsbonden en schoolbesturen opnieuw een staking uitgeroepen in het basisonderwijs op dinsdag 12 december. De Ambelt ondersteunt de staking. Alle scholen van de Ambelt vallen onder het primair onderwijs en de Ambelt geeft alle medewerkers gelegenheid om zich aan te sluiten bij de acties. Alle scholen van de Ambelt zijn deze dag gesloten.

De staking heeft als doelstelling om de onderhandelende partijen er van te doordringen dat er meer geld nodig is voor goed primair onderwijs. Hierin gaat het vooral om werkdruk, groepsgrootte en salarissen. Deze week staat de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer op de rol. Indien reslutaten uitblijven, gaan de basisscholen dicht. Wij houden u op de hoogte.

Voor meer informatie over de voorgenomen staking kijkt u op de website www.poinactie.nl