lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarMarkerichtersveld Sportactieve School

De Ambelt aan de Markerichtersveld is sinds dit schooljaar gecertificeerd als Sportactieve school. Het certificaat is uitgereikt door het NOC*NSF en de KVLO. Twan Kemp, gymleraar op de Ambelt: “Dit hebben we te danken aan de vele sportieve initiatieven die worden ondernomen zowel tijdens als buiten schooltijd. Op 8 december vierden we dit feit met een speciale ceremonie waarbij zowel leerlingen als ouders aanwezig waren. Het certificaatbordje werd, nadat iedereen in sportieve kleding was gearriveerd, onthuld door locatiedirecteur Liesbeth Wortelboer: ”Het is vandaag een feestelijke dag: dit is de waardering voor alle sportieve activiteiten die plaatsvinden , niet alleen in school, maar zoveel mogelijk ook thuisnabij. Bewegen met veel plezier en passend bij de leerlingen.

“Jarenlang is er veel ondernomen op het gebied van sport en bewegen. Bewegen is voor kinderen en zeker ook voor onze leerlingen heel belangrijk. Wel is hierbij goede begeleiding nodig. Het is mooi om nu waardering te krijgen voor het werk dat verricht is in de vorm van de certificering tot Sportactieve School”, aldus Kemp.

Lesgeefmethode Bewegen Samen Regelen
Voor de certificering is hard gewerkt om een lesgeefmethode tot stand te brengen voor het speciaal (basis) onderwijs. De methode Bewegen Samen Regelen voor het regulier onderwijs is aangepast om het geschikt te maken voor het speciaal (basis) onderwijs. 
Leerlingen krijgen twee keer per week gym van een vakdocent. Daarnaast wordt er naast de gymlessen ingezet op Extra-Gym, om leerlingen met een motorische achterstand extra te laten bewegen. Ook biedt de school de training Rots & Water aan om kinderen weerbaarder te maken.

Combinatiefunctionaris aangesteld
“Daarnaast is er iemand binnen onze school (Danny Bekkers) aangesteld als combinatiefunctionaris”, vertelt Kemp. De combinatiefunctionaris heeft als doel om meer leerlingen aan het bewegen te krijgen, al dan niet bij een sportvereniging. “De combinatiefunctionaris gaat soms ook mee met de kinderen naar verenigingen om zowel de kinderen als de trainers te begeleiden. Zo kan een succesvolle samenwerking ontstaan.”

Special Heroes
“Een belangrijk project voor de sportstimulering van kinderen is Special Heroes”, aldus Kemp. “Special Heroes richt zich op leerlingen met een extra hulpvraag, met als doel om meer hen bij een vereniging te krijgen. Door Special Heroes wordt de stap tussen school (de eigen gymles) en de vereniging een stuk kleiner gemaakt. Trainers komen naar de school toe om daar clinics aan te bieden, later wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om naar de vereniging te gaan waar zij dan les krijgen van dezelfde trainer.”

Sporttoernooien
Verder doet de Ambelt-locatie Markerichtersveld mee aan veel schoolsporttoernooien. Twan Kemp: “We hebben een goede samenwerking met Accres. Zij organiseren de toernooien in samenwerking met lokale verenigingen. Met zowel Accres als de Boemerang (school voor speciaal basisonderwijs) wordt er veel overleg gevoerd om de toernooien goed te laten verlopen voor alle leerlingen. Ook worden eens in de vier jaar de Sportiefste school-verkiezingen gehouden in Apeldoorn, hierbij hebben we in 2012 de tweede plek behaald.”