lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarLees nu het bestuursverslag 2017

Het jaar 2017 stond in het teken van de afronding van AKK, waarbij de laatste vijf maanden van het jaar in het teken stonden van het stabiliseren en tot rust laten komen van de organisatie. Ondertussen bleef het onderwijs van goede kwaliteit. Het volledige jaar heeft veel van alle betrokkenen gevraagd en vanuit die vraag komt duidelijk naar voren dat de Ambelt, in nauwe samenwerking met OOZ, wil onderzoeken hoe het in zijn  nieuwe omvang in kan, of moet, spelen op de bewegende buitenwereld. Hiermee is de urgentie duidelijk om in het jaar 2018 te werken aan een nieuw aanbod, waarin goede zaken zullen worden versterkt. Lees meer over onze ambitie in het bestuursverslag: