lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarAmbelt en Voetelinkschool samen verder

“De Ambelt en de Voetelinkschool vonden elkaar al een tijdje leuk en een huwelijk kon niet uitblijven”, aldus directeur Connie Kok van ‘t Ravelijn. “Samen kan het alleen maar beter worden.” Voor even was zij bijzonder ambtenaar en trouwde zij mevrouw de Ambelt en meneer Voetelinkschool. Hiermee kreeg het huwelijk tussen beide scholen definitief z’n beslag en gaan de scholen gezamenlijk verder als onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn.

 

Per 1 augustus 2018 is de samenvoeging een feit. De beide scholen waren al samen gehuisvest in ’t Ravelijn aan de Vesting. De Ambelt is een school voor speciaal onderwijs, de Burgemeester Voetelinkschool is een school voor speciaal basisonderwijs. De doelgroep van beide scholen kent veel overlappingen enmet de samensmelting worden de voorzieningen voor de leerlingen nog verder versterkt. ’t Ravelijn heeft in de Stichting Samenlevingsscholen een nieuw bestuur. Hierin zijn Stichting Op Kop (openbaar onderwijs Steenwijkerland) en Stichting Accrete (christelijk onderwijs Steenwijkerland) vertegenwoordigd.

“’t Ravelijn is een onmisbare voorziening voor een kwetsbare groep leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Door de samenwerking tussen de Ambelt en de Burgemeester Voetelinkschool kan dit specifieke aanbod nog verder in kwaliteit groeien”, zegt Connie Kok. Dit kan plaatsvinden door uitwisseling van kennis en ervaring, door bundeling van (nieuwe) expertises en door nog meer maatwerk te bieden. Daarbij staat de ontwikkelingsbehoefte van de leerling centraal.

“Ouders en medewerkers zijn positief over de ontwikkelingen, maar ze zijn ook kritisch en dat is begrijpelijk. Tijdens het hele proces hebben we hen steeds geïnformeerd over de ontwikkelingen en veel uitleg gegeven. Dit blijven we ook in het nieuwe schooljaar doen door het houden van startgesprekken en een algemene ouderavond.”

De samenvoeging heeft geen personele gevolgen.