lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarLeer-KRACHT-methode voor Deventer

Het team van samenwerkingsverband Sine Limite is in 2014 gestart met het werken met Stichting leerKRACHT. Samen met vijf scholen binnen Deventer, waaronder SO de Ambelt, werd tijdens een tweedaagse bootcamp de eerste ‘golf’ medewerkers klaargestoomd om met de leer-KRACHT-methode aan de slag te gaan.

Samenwerking staat centraal: bij collega’s op werkbezoek, elkaar feedback geven, samen werk voorbereiden en gestructureerd nadenken over resultaten, kwaliteit en verbetermogelijkheden. Deze processen helpen om het inhoudelijke gesprek op gang te brengen. Er wordt bepaald wat er moet gebeuren om ambities te realiseren. LeerKRACHT geeft hier vorm aan en helpt dit op een duurzame manier te doen.

Pizzasessies
Binnen het team van Sine Limite werd al snel gestart met golf 2 en golf 3, zodat alle medewerkers op deze manier aan het werk konden gaan. Stichting leerKRACHT biedt ondersteuning door forumbijeenkomsten (‘pizzasessies’) te organiseren waar we samenkomen met leerkrachten en schoolleiders van meerdere scholen. Ook stellen zij een expertcoach beschikbaar.

Inmiddels zet het team van Sine Limite de methode leer-KRACHT in voor het uitwerken van verschillende doelen vanuit het jaarplan, naast het werken aan persoonlijke leerdoelen. Ook zijn de eerste kennisgroepen op deze wijze aan de slag gegaan. Zo heeft de kennisgroep Dyslexie een eerste succesvolle ervaring opgedaan: kort en bondig overleggen met duidelijke doelen, met gebruik van een whiteboard om dit vast te leggen.

In locatie De Kroon is in november het eerste leer-KRACHT-jaar feestelijk afgesloten met een pizzasessie (met echte pizza’s!) waarbij deelnemende scholen uit Deventer en Arnhem zich presenteerden over hun inzet van leerKRACHT. Ook in 2015  maakt het  team van Sine Limite gebruik van de ondersteuning van Stichting leerKRACHT.

Bron: nieuwsbrief passend onderwijs Sine Limite