lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarPassend onderwijs: leraren en ouders nog onvoldoende betrokken

Op 27 maart is de vierde voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat samenwerkingsverbanden op koers liggen om op 1 augustus 2014 te starten, maar dat ouders en leraren zich op dit moment nog onvoldoende geïnformeerd voelen over de veranderingen voor komend schooljaar. Die constatering is gebaseerd op de resultaten van de Monitor Voorbereiding Passend Onderwijs, een onderzoek onder ruim 40.000 ouders en 5.000 onderwijsgevend personeel. Het ministerie van OCW en de sectororganisaties, vakorganisaties en ouderorganisaties roepen scholen dan ook op: ga op korte termijn in gesprek met leraren en ouders. Een brief met deze oproep wordt door de verschillende sectororganisaties breed verspreid.

Vorige week stond het gesprek over passend onderwijs in het hele land centraal. De Week van passend onderwijs is het startschot om leraren en ouders ook de komende periode verder te informeren en te betrekken bij de invoering van passend onderwijs.

Lees hier het artikel en meer informatie op passendonderwijs.nl