lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarHandelingsplan of ontwikkelingsperspectief

In dit schooljaar hebben we een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het planmatig werken. Was het in de afgelopen jaar zo dat uw kind een handelingsplan had, dat is met de wet op passend onderwijs gewijzigd in een OPP (ontwikkelingsperspectief).  Deze zal in de komende tijd naar u worden opgestuurd of worden voorgelegd ter ondertekening. Een groot aantal van u heeft deze al gehad en getekend. We willen u vragen om dit document zo snel mogelijk te onderteken en weer naar school te sturen. Het document zal worden toegevoegd aan het dossier. Mocht dit vragen opleveren of heeft u opmerkingen over het plan, dan kunt u altijd terecht bij de mentor van uw zoon of dochter.