lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarLocaties samengevoegd in Apeldoorn

Het voortgezet speciaal onderwijs van de Ambelt in Apeldoorn is met ingang van dit schooljaar allemaal gevestigd op één plek. In het gebouw aan de Gentiaanstraat dat voorheen de naam Moerbosch kende, krijgen nu ruim 450 leerlingen les. Hendrien Zijlstra, regiodirecteur: “Er is de afgelopen zomer heel wat werk verricht om het schoolgebouw klaar te maken voor de extra leerlingen en medewerkers die hier vanaf de oude locatie aan de Noorderlaan naar toe zijn verhuisd. Donderdag vierden we de start met de onthulling van de naam van het gebouw: Gentiaan College.”

Passend onderwijs
De nieuwe naam staat voor een nieuwe frisse start van het schooljaar en past bij de veranderingen. Hendrien: “1 augustus is passend onderwijs echt van start gegaan. De verevening in samenwerkingsverband Apeldoorn, Epe en Voorst VO wordt de komende jaren zeker zichtbaar. We verwachten in ons voortgezet speciaal onderwijs een krimp van 40%. Passend onderwijs betekent dat binnen de VO scholen (voortgezet onderwijs) meer arrangementen ontwikkeld gaan worden, waardoor leerlingen met extra ondersteuning onderwijs kunnen blijven volgen.”

Lekker in het gehoor
Hendrien vervolgt: “Ook past de naam bij de straat en de wijk (Gentiaanstraat) en vinden we de naam lekker in het gehoor liggen. We denken dat dit ook geldt voor onze leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan. Met de start van dit nieuwe schooljaar hopen we dat ze met trots en een goed gevoel kunnen zeggen: Wij gaan naar het Gentiaan College!”

Opening
“We zijn niet de enige gebruikers van de gebouw, maar wel de hoofdgebruiker. We delen het pand met school de Bolster. Daarnaast is het samenwerkingsverband Apeldoorn, Epe en Voorst VO hier gevestigd. ‘Het Loket’ is de voorziening van het samenwerkingsverband waar leerlingen worden aangemeld voor extra ondersteuning binnen het VO of een plek op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast is de Schakelvoorziening van het samenwerkingsverband, bestaande uit drie klassen, ook in het Gentiaan College gevestigd”, vertelt Hendrien. Een officiële opening met alle gebruikers en natuurlijk de leerlingen staat gepland voor dit najaar.