lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarToelaatbaarheidsverklaring zittende VSO-leerlingen

Passend onderwijs is van start gegaan op 1 augustus 2014 en vervangt het oude systeem van de indicatiestelling voor speciaal onderwijs. Scholen werken samen in een samenwerkingsverband en krijgen geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband ontvangt het geld en besluit over de toewijzing van ondersteuning en geld naar de scholen.  Als uw kind op 1 augustus 2014 op een school voor speciaal onderwijs zit, dan behoudt uw kind recht op deze plek voor de eerstvolgende twee schooljaren. Binnen die periode wordt samen met u gekeken of deze school de beste plek is, of dat er mogelijk een andere (reguliere of speciale) school is waar uw kind ook passende ondersteuning kan krijgen.

Het bestuur van het samenwerkingsverband v.o. NO-Overijssel 2307 (leerlingen woonachtig in de gemeenten Hardenberg, Ommen) heeft besloten voor de zittende VSO-leerlingen op de Ambelt, met een cluster4-indicatie die geldig is op 1 augustus 2014, voor de periode dat zij op de Ambelt onderwijs volgen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) toe te kennen op grond van eerder gemaakte afwegingen en besluiten. Standaard wordt voor twee jaar een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven met een tussentijdse (lichte) evaluatie van het cursusjaar. Wanneer een TLV afloopt na twee jaar kan, na opnieuw de evaluatie, verlenging worden aangevraagd bij de Commissie van Advisering en Toewijzing van het samenwerkingsverband. Het bestuur van het samenwerkingsverband hoopt dat daarmee een einde komt aan de onduidelijkheid voor ouders en leerlingen over de verblijfsduur op de Ambelt.

Om de cluster-4-indicatie van uw kind om te zetten in een toelaatbaarheidsverklaring dienen wij een aantal gegevens door te geven van uw kind aan het samenwerkingsverband. Het gaat om de volgende gegevens:

-      Achternaam, voorvoegsels

-      Voornamen

-      Adres

-      Geslacht

-      Geboortedatum

-      Burgerservicenummer

-      Kopie van de cluster-4 indicatie