lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarNieuwe leerlingvolgsystemen bieden mogelijkheden

Nieuwe leerlingvolgsystemen bieden mogelijkheden

Om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de specifieke behoeften van de leerling en op de ontwikkelingen die een leerling doormaakt, is het nodig dit alles ook te registreren. Daarvoor wordt binnen de Ambelt gebruik gemaakt van een digitaal leerlingvolgsysteem. De Ambelt is sinds enkele weken overgestapt op nieuwe leerlingvolgsystemen (LVS-en). Gekozen is voor ParnasSys voor het speciaal onderwijs en SOMtoday voor het voortgezet speciaal onderwijs. Met een leerlingvolgsysteem kunnen leerkrachten de ontwikkeling van de leerlingen bijhouden, zowel op individueel als op groepsniveau.

Makkelijk
In een LVS voert de leerkracht resultaten in van methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen. Maar het gaat niet alleen om studieresultaten, ook informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling komt erin te staan. Ook zijn hier de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen in te zien en de incidentenregistratie kan er aan gekoppeld worden. De LVS-en zijn heel gebruikersvriendelijk en er is veel minder sprake van rompslomp. De systemen zijn helemaal aangepast en ingericht naar onze wens. Het bijhouden van de ontwikkeling uw zoon of docher was nog nooit zo makkelijk. Het scheelt veel tijd en alle informatie staat heel overzichtelijk bij elkaar. Zo kunnen we uw kind nog beter begeleiden. 

Het onderwijsadministratiesysteem (OAS) is een geïntegreerd onderdeel van ParnasSys waar onze leerling-administratie mee kan werken. Voor het voortgezet speciaal onderwijs kunnen deze gegevens makkelijk doorgesluisd worden naar SOMtoday. Gegevens als adressen, verhuizingen of andere informatie worden hierin bijgehouden. In een latere fase wordt de mogelijkheid van een leerlingen- en ouderportaal onderzocht. Het wordt voor ouders en leerlingen dan mogelijk om het vakkenpakket, het huiswerk of roosterinformatie via het LVS in te kijken.

Toekomstperspectief
De nieuwe LVS-en geven onze leerkrachten alle mogelijkheden om de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te volgen. Hierdoor kunnen we ons optimaal bezig houden waar het uiteindelijk om gaat: de leerling zelf. Voor hen zetten we ons allemaal met hart en ziel in, zodat zij een zo uitdagend mogelijk toekomstperspectief krijgen!

Veilig
De nieuwe systemen zijn nog veiliger dan ons vorige systeem en zijn voorzien van alle wettelijke eisen die gesteld worden aan dergelijke systemen. U hoeft dus niet bang te zijn dat de gegevens van uw zoon/dochter op straat komen te liggen.