lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarLeerlingen kunnen nu alle vmbo-richtingen in Meppel volgen

Samenwerking de Ambelt en Terra 

“Een mooi voorbeeld van passend onderwijs”, noemden alle betrokkenen gisteren de samenwerkingsovereenkomst tussen de Meppeler onderwijsorganisaties de Ambelt en Terra. Beide onderwijsorganisaties zetten de samenwerking met een handtekening kracht bij waardoor de Ambelt in Meppel nu ook de richting Groen kan aanbieden aan haar leerlingen. De Ambelt heeft daarmee het hele vmbo-pakket rond en hoeft haar leerlingen niet meer voor de richting Groen naar Zwolle te verwijzen. “Er is een grote stap gezet voor het Samenwerkingsverband Meppel, Steenwijk, Hoogeveen”, zegt adjunct-directeur Joyce Reith van de Ambelt.

De samenwerking is in een versnelling gekomen doordat een leerling van Terra naar de Ambelt overstapte maar daar niet verder kon in de richting Groen. Die vurige wens leefde niet alleen bij hem maar was ook al langer bij de Ambelt aanwezig. Adjunct-directeur Reith: “Het is een hele bijzondere stap die niet alleen geldt voor de leerlingen uit Meppel. Ook leerlingen uit Steenwijk kunnen hiervan profiteren. Zij hoeven nu niet naar Zwolle voor hun Groen-onderwijs want wij kunnen hen het hele pakket bieden”. Nu de weg eenmaal gebaand is, verwacht zij een samenwerking waarbij beide organisaties makkelijk en laagdrempelig van elkaars kennis kunnen profiteren.

Ambelt-leerlingen die in hun derde en vierde vmbo-jaar voor Groen kiezen, volgen vanaf nu de theoretische vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, natuur- en scheikunde en maatschappijleer bij de Ambelt. Voor de vakspecifieke scholing gaan zij naar Terra waar lessen zoals groen, dierhouderij, plant en bloemsierkunst op het programma staan. Het examen doen zij onder de vlag van Terra en levert de leerlingen dus een regulier diploma op. “Ik vind het heel belangrijk dat we iedere leerling een eigen, goeie plek kunnen geven”, zegt adjunct-directeur Martin Tempelman van Terra Meppel. “De leerling staat centraal en kan nu een diploma halen in een vak wat zijn eigen keus is. Dat is dé drijfveer voor ons allemaal.”

Maatwerk leveren
Voor de toekomst ligt er een mooie samenwerking, zegt regiodirecteur Erik Wijtsma van de Ambelt. “Het is niet meer de vraag of een leerling past bij het onderwijs, maar of het onderwijs en de dienstverlening past bij de leerling. De overeenkomst met Terra is daar een mooi voorbeeld van”, aldus Wijtsma. “Zo kunnen de leerlingen van beide scholen profiteren van de kennis die de Ambelt heeft over gedragsproblematiek en is er voor iedere leerling altijd plek.” Ook adjunct-directeur Tempelman ziet de vele voordelen. “We kunnen echt maatwerk leveren”, zegt hij. “Steeds opnieuw bekijken we samen hoe we het leertraject voor deze leerlingen vorm kunnen geven en hoe we de begeleiding gaan regelen. Zo zijn we samen verantwoordelijk om de leerlingen een goed diploma te geven.”