lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarRegiodeelraden van start

De Ambelt is meer dan onderwijs. Het beleid, de uitvoering, de scholen: de kwaliteit ervan staat of valt met de betrokkenheid van ouders en medewerkers. Met de nieuwe organisatiestructuur van drie regiodirecteuren reorganiseren en decentraliseren we en versterken we de regio daadkrachtig en doelgericht. Ook de medezeggenschap van ouders en medewerkers is nu, behalve centraal in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), ook op regionaal niveau geregeld: in Regiodeelraden (RDR’s).

Meepraten over de kwaliteit van het onderwijs, over beleidsontwikkeling op regionaal niveau en een klankbord zijn voor nieuw te vormen regionaal beleid. Daarmee houden de Regiodeelraden zich bezig, in onze regio’s Noord, Zwolle en Zuid. In januari werden de raden van Noord en Zuid gekozen; de RDR van de regio Zwolle is al sinds mei 2014 in functie. Maak hieronder kennis met de voorzitters van de nieuwe deelraden.

 

Regiodeelraad Noord

Voorzitter Ruben Speksnijder, vakdocent techniek
“Wat de regiodeelraad zeker oplevert is de mogelijkheid om samen met collega’s en ouders ideeën te delen, te adviseren over onderwerpen en vooral te begrijpen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Als voorzitter is het mijn taak om te verbinden en te zorgen dat iedereen binnen de RDR zich gehoord voelt.”

 

Regiodeelraad Zwolle

Voorzitter Harry Nijboer, leraar natuurkunde aan tl en havo
“Een school is van de maatschappij en wordt bekostigd uit maatschappelijk geld. Vanuit die gedachte is het goed om mee te denken en de leiding kritisch te volgen en te zorgen voor het goed functioneren van de school.”

 

Regiodeelraad Zuid

voorzitter Willy van Huët, stagecoördinator
“Mijn ambitie is het om aan de organisatie duidelijk te maken wat er speelt en wat wij als RDR graag geregeld willen zien. Als plannen beleid zijn geworden, ben je te laat met reageren. Daarom zou ik graag zien dat alle medewerkers zich betrokken voelen en de RDR op tijd van input voorzien.”

Meer informatie over de GMR en RDR vindt u hier.

 

Kwaliteit. de Ambelt