lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ga direct naarMeepraten in de Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband waar onze locatie onder valt. In de OPR zitten zes ouders en zes personeelsleden. De OPR is ingesteld om ervoor te zorgen dat het ondersteuningsplan op een goede en eerlijke manier bijdraagt aan het passend onderwijs voor alle kinderen. De belangrijkste taak van de OPR is het kritisch volgen en bespreken van het beleid van het samenwerkingsverband. Hierbij ligt de nadruk natuurlijk op het beleid zoals verwoord in het ondersteuningsplan. De OPR heeft hierbij instemmingsrecht. De OPR kan ook belangrijke onderwerpen met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of ongevraagd adviezen geven. De leden voor de OPR worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen, maar zij hoeven zelf geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad.

Kandidaat
Wilt u meepraten in de OPR? Per 1 augustus is er plaats voor een gemotiveerde ouder met een leerling in het speciaal onderwijs. U kunt zich kandidaat stellen voor de Ondersteuningsplanraad door vóór 30 april een mail te sturen aan opr.apeldoorn@gmail.com. In deze mail vertelt u in maximaal 150 woorden waarom u zich kandidaat stelt en op welke school uw kind(eren) zit(ten). Mocht u eerst nog meer informatie willen dan kunt u hiervoor terecht op de website www.swvapeldoornpo.nl of u kunt contact opnemen via opr.apeldoorn@gmail.com.